Укажите ваш контактный телефон:


Акафист Святителю Николаю

Просмотров: 67
Символов: 28973
фото Акафист Святителю Николаю отзывы
Акафист Святителю Николаю Мирликийскому Чудотворцу

 

Молитва Николаю Чудотворцу в виде акафиста поможет в различных сложных жизненных обстоятельствах. Чаще прибегают к молитвенному вопоршеню к Николаю Угоднику в финансовых затруднениях, проблемах с законом, устройстве на работу, пребывании в тюрьмах и местах лишения свободы, невезении с деньгами, а также для помощи в путеществиях, дорогах.

Полное правило чтения акафиста

 • Моли́твами святых оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.
 • Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́
 • Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.
  (От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читаем: «Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во гробе́х живо́т даровав» (трижды). От Вознесения до Троицы ее не читаем вообще.
 • Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святый Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)
 • Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
 • Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святый, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.
 • Го́споди, поми́луй. Го́споди, поми́луй. Го́споди, поми́луй.
 • Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
 • ОТЧЕ НАШ
  Отче наш, Иже еси́ на Небе­се́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы ос­тавля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.
  Якож Твое есть Царство, и Сила, и Слава. Отца, и Сына, и Святого Духа. И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
 • Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)
 • Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)
 • Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)
 • ПСАЛОМ 50
  Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́.
  Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю и грех мой предо мно́ю есть вы́ну.
  Тебе́ Еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́.
  Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся.
  Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти.
  Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.
  Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся.
  Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши.
  Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския.
  Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая: тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.
 • СИМВОЛ ВЕРЫ
  Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым.
  И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сына Бо́жия, Единоро́днаго, Иже от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век; Све́та от Све́та, Бога и́стинна от Бога и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу, Имже вся быша.
  Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свята и Мари́и Де́вы, и вочелове́чшася.
  Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна.
  И воскре́сшаго в третий день по Писа́нием.
  И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́.
  И паки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́.
  И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, Иже от Отца́ исходя́щаго, Иже со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаголавшаго пророки.
  Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь.
  Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в.
  Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых,
  и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

АКАФИСТ СВЯТИТЕЛЮ НИКОЛАЮ

Конда́к 1.

Возбра́нный Чудотво́рче и изря́дный уго́дниче Христо́в, ми́ру всему́ источа́яй многоце́нное ми́лости ми́ро и неисчерпа́емое чуде́с мо́ре, восхваля́ю тя́ любо́вию, святи́телю Нико́лае; ты́ же, я́ко име́яй дерзнове́ние ко Го́споду, от вся́ких мя́ бе́д свободи́, да зову́ ти́:

Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче.

И́кос 1.

А́нгела о́бразом, земна́го су́ща естество́м, яви́ тебе́ всея́ тва́ри Созда́тель: благопло́дную бо добро́ту души́ твоея́ прови́дев, преблаже́нне Нико́лае, научи́ все́х вопи́ти тебе́ си́це:

 • Ра́дуйся, от утро́бы ма́терния очище́нный; ра́дуйся, да́же до конца́ освяще́нный.
 • Ра́дуйся, рожде́нием свои́м роди́телей удиви́вый; ра́дуйся, си́лу душе́вную а́бие по рождестве́ яви́вый.
 • Ра́дуйся, са́де земли́ обетова́ния; ра́дуйся, цве́те Боже́ственнаго сажде́ния.
 • Ра́дуйся, лозо́ доброде́тельная виногра́да Христо́ва; ра́дуйся, дре́во чудото́чное рая́ Иису́сова.
 • Ра́дуйся, кри́не ра́йскаго прозябе́ния; ра́дуйся, ми́ро Христо́ва благоуха́ния.
 • Ра́дуйся, я́ко тобо́ю отго́нится рыда́ние; ра́дуйся, я́ко тобо́ю прино́сится ра́дование.
 • Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче.

Конда́к 2.

Ви́дяще твои́х ми́р излия́ние, Богому́дре, просвеща́емся душа́ми и телесы́, ди́внаго тя́ мирото́чца живоно́сна, Нико́лае, разуме́юще: чудесы́ бо, я́ко вода́ми, благода́тию Бо́жиею излива́ющимися, напая́еши ве́рно вопию́щих Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 2.

Ра́зум неуразуме́нный вразумля́я о Святе́й Тро́ице, бы́л еси́ в Нике́и со святы́ми отцы́ побо́рник испове́дания правосла́вныя ве́ры: ра́вна бо Отцу́ Сы́на испове́дал еси́, соприсносу́щна и сопресто́льна, А́рия же безу́мнаго обличи́л еси́. Сего́ ра́ди ве́рнии научи́шася воспева́ти тебе́:

 • Ра́дуйся, вели́кий благоче́стия сто́лпе; ра́дуйся, ве́рных прибе́жища гра́де.
 • Ра́дуйся, тве́рдое Правосла́вия укрепле́ние; ра́дуйся, честно́е Пресвяты́я Тро́ицы носи́ло и похвале́ние.
 • Ра́дуйся, Отцу́ равноче́стна Сы́на пропове́давый; ра́дуйся, А́рия возбеси́вшагося от Собо́ра святы́х отгна́вый.
 • Ра́дуйся, о́тче, отце́в сла́вная красото́; ра́дуйся, все́х богому́дрых прему́драя добро́то.
 • Ра́дуйся, о́гненная словеса́ испуща́яй; ра́дуйся, до́бре ста́до свое́ наставля́яй.
 • Ра́дуйся, я́ко тобо́ю ве́ра утвержда́ется; ра́дуйся, я́ко тобо́ю е́ресь низлага́ется.
 • Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче.

Конда́к 3.

Си́лою, да́нною ти́ свы́ше, слезу́ вся́ку отъя́л еси́ от лица́ лю́те стра́ждущих, богоно́сне о́тче Нико́лае: а́лчущим бо яви́лся еси́ корми́тель, в пучи́не морсте́й су́щим изря́дный прави́тель, неду́гующим исцеле́ние и все́м вся́к помо́щник показа́лся еси́, вопию́щим Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 3.

Име́яше вои́стину, о́тче Нико́лае, с Небесе́ пе́снь тебе́ воспева́ема бы́ти, а не от земли́: ка́ко бо кто́ от челове́к возмо́жет твоея́ святы́ни вели́чия пропове́дати? Но мы́, любо́вию твое́ю побежда́еми, вопие́м ти́ си́це:

 • Ра́дуйся, о́бразе а́гнцев и па́стырей; ра́дуйся, свято́е очисти́лище нра́вов.
 • Ра́дуйся, доброде́телей вели́ких вмести́лище; ра́дуйся, святы́ни чи́стое и честно́е жили́ще.
 • Ра́дуйся, свети́льниче всесве́тлый и вселюби́мый; ра́дуйся, све́те златоза́рный и непоро́чный.
 • Ра́дуйся, досто́йный А́нгелов собесе́дниче; ра́дуйся, до́брый челове́ков наста́вниче.
 • Ра́дуйся, пра́вило ве́ры благочести́выя; ра́дуйся, о́бразе кро́тости духо́вныя.
 • Ра́дуйся, я́ко тобо́ю от страсте́й теле́сных избавля́емся; ра́дуйся, я́ко тобо́ю сла́достей духо́вных исполня́емся.
 • Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче.

Конда́к 4.

Бу́ря недоуме́ния смуща́ет ми́ у́м, ка́ко досто́йно е́сть пе́ти чудеса́ твоя́, блаже́нне Нико́лае? Никто́же бо мо́жет я́ исчести́, а́ще бы и мно́ги язы́ки име́л и глаго́лати восхоте́л; но мы́, ди́вно Бо́гу в тебе́ прославля́ющемуся, дерза́ем воспева́ти: Аллилу́иа.

И́кос 4.

Слы́шаша, богому́дре Нико́лае, бли́жнии и да́льнии вели́чие чуде́с твои́х, я́ко по возду́ху ле́гкими благода́тными крила́ми навы́кл еси́ су́щих в беда́х предваря́ти, ско́ро от те́х избавля́я все́х, вопию́щих к тебе́ такова́я:

 • Ра́дуйся, избавле́ние от печа́ли; ра́дуйся, подая́ние благода́ти.
 • Ра́дуйся, неча́емых зо́л прогони́телю; ра́дуйся, жела́емых благи́х насади́телю.
 • Ра́дуйся, ско́рый уте́шителю в беде́ су́щих; ра́дуйся, стра́шный наказа́телю оби́дящих.
 • Ра́дуйся, чуде́с пучи́но, Бо́гом излия́нная; ра́дуйся, зако́на Христо́ва скрижа́ли, Бо́гом пи́санныя.
 • Ра́дуйся, кре́пкое па́дающих возведе́ние; ра́дуйся, пра́во стоя́щих утвержде́ние.
 • Ра́дуйся, я́ко тобо́ю вся́кая ле́сть обнажа́ется; ра́дуйся, я́ко тобо́ю вся́кая и́стина сбыва́ется.
 • Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче.

Конда́к 5.

Боготе́чная звезда́ яви́лся еси́, наставля́я по мо́рю пла́вающих лю́те, и́мже сме́рть предстоя́ше вско́ре иногда́, а́ще не бы ты́ предста́л еси́ призыва́ющим тя́ в по́мощь, Чудотво́рче святы́й Нико́лае; уже́ бо несты́дно бесо́м лета́ющим и погрузи́ти корабли́ хотя́щим запрети́в, отгна́л еси́ и́х, ве́рныя же научи́л еси́ спаса́ющему тобо́ю Бо́гу взыва́ти: Аллилу́иа.

И́кос 5.

Ви́деша отрокови́цы, на бра́к скве́рный нищеты́ ра́ди угото́ванныя, вели́кое твое́ к ни́щим милосе́рдие, преблаже́нне о́тче Нико́лае, егда́ ста́рцу роди́телю и́х но́щию узельцы́ три́ зла́та тая́ся пода́л еси́, самаго́ со дще́рьми избавля́я от паде́ния грехо́внаго. Того́ ра́ди слы́шиши от все́х си́це:

 • Ра́дуйся, ми́лости превели́кия сокро́вище; ра́дуйся, промышле́ния о лю́дех прия́телище.
 • Ра́дуйся, пи́ще и отра́до к тебе́ прибега́ющих; ра́дуйся, хле́бе неснеда́емый а́лчущих.
 • Ра́дуйся, бога́тство, бе́дне живу́щим на земли́, Бо́гом да́нное; ра́дуйся, воздви́жение ско́рое убо́гих.
 • Ра́дуйся, бы́строе ни́щих услы́шание; ра́дуйся, скорбя́щих прия́тное попече́ние.
 • Ра́дуйся, трие́х де́в непоро́чный невести́телю; ра́дуйся, чистоты́ усе́рдный храни́телю.
 • Ра́дуйся, ненаде́жных наде́яние; ра́дуйся, всего́ ми́ра наслажде́ние.
 • Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче.

Конда́к 6.

Пропове́дует ми́р ве́сь тебе́, преблаже́нне Нико́лае, ско́раго в беда́х засту́пника: я́ко мно́гажды во еди́нем часе́, по земли́ путеше́ствующим и по мо́рю пла́вающим, предваря́я, посо́бствуеши, ку́пно все́х от злы́х сохраня́я, вопию́щих к Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 6.

Возсия́л еси́ све́т живо́тный, избавле́ние нося́ воево́дам, непра́ведную сме́рть прия́ти иму́щим, тебе́, до́брый па́стырю Нико́лае, призыва́ющим, егда́ вско́ре я́влься во сне́ царе́ви, устраши́л еси́ его́, си́х же неврежде́нных отпусти́ти повеле́л еси́. Сего́ ра́ди с ни́ми ку́пно и мы́ благода́рственно вопие́м ти́:

 • Ра́дуйся, усе́рдно призыва́ющим тя́ помога́яй; ра́дуйся, от непра́веднаго убие́ния избавля́яй.
 • Ра́дуйся, от ле́стныя сохраня́яй клеветы́; ра́дуйся, непра́ведныя разруша́яй сове́ты.
 • Ра́дуйся, растерза́яй лжу́ я́ко паучи́ну; ра́дуйся, возноша́яй сла́вно и́стину.
 • Ра́дуйся, непови́нных от у́з разреше́ние; ра́дуйся, и мертвеце́в оживле́ние.
 • Ра́дуйся, прояви́телю пра́вды; ра́дуйся, помрачи́телю непра́вды.
 • Ра́дуйся, я́ко тобо́ю непови́ннии изба́влени от меча́; ра́дуйся, я́ко тобо́ю наслади́шася све́та.
 • Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче.

Конда́к 7.

Хотя́ богоху́льное ерети́ческое отгна́ти злосмра́дие, ми́ро вои́стину благово́нное, та́инственное яви́лся еси́, Нико́лае: лю́ди Мире́йския упа́сл еси́ и ве́сь ми́р свои́м благода́тным ми́ром испо́лнил еси́. И от на́с у́бо богоме́рзкое грехо́вное злосмра́дие отжени́, да благоприя́тно Бо́гу вопие́м: Аллилу́иа.

И́кос 7.

Но́ваго тя́ Но́я, наста́вника ковче́га спаси́тельнаго разуме́ем, о́тче святы́й Нико́лае, бу́рю все́х лю́тых разгоня́ющаго направле́нием свои́м, тишину́ же Боже́ственную принося́щаго вопию́щим такова́я:

 • Ра́дуйся, обурева́емых ти́хое приста́нище; ра́дуйся, утопа́ющих изве́стное храни́лище.
 • Ра́дуйся, пла́вающих посреде́ пучи́н до́брый ко́рмчий; ра́дуйся, треволне́ния морска́я уставля́ющий.
 • Ра́дуйся, превожде́ние су́щих в ви́хрех; ра́дуйся, согре́яние су́щих во мра́зех.
 • Ра́дуйся, сия́ние, ско́рбный мра́к разгоня́ющее; ра́дуйся, свети́ло, вся́ концы́ земли́ просвеща́ющее.
 • Ра́дуйся, от бе́здны грехо́вныя челове́ки избавля́яй; ра́дуйся, в бе́здну а́дскую сатану́ вверга́яй.
 • Ра́дуйся, я́ко тобо́ю дерзнове́нно бе́здну милосе́рдия Бо́жия призыва́ем; ра́дуйся, я́ко тобо́ю от пото́па гне́ва изба́вльшеся, ми́р с Бо́гом обрета́ем.
 • Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче.

Конда́к 8.

Стра́нное чу́до явля́ется притека́ющим к тебе́, блаже́нне Нико́лае, свяще́нная твоя́ це́рковь: в не́й бо и ма́лое моле́ние принося́ще, ве́лиих неду́гов прие́млем исцеле́ние, а́ще то́кмо по Бо́зе упова́ние на тя́ возложи́м, ве́рно вопию́ще: Аллилу́иа.

И́кос 8.

Ве́сь еси́ все́м вои́стину помо́щник, богоно́се Нико́лае, и собра́л еси́ вку́пе вся́ прибега́ющия к тебе́, я́ко свободи́тель, пита́тель и вра́ч ско́рый все́м земны́м, на похвалу́ все́х подвиза́я вопи́ти к тебе́ си́це:

 • Ра́дуйся, вся́ких исцеле́ний исто́чниче; ра́дуйся, лю́те стра́ждущим помо́щниче.
 • Ра́дуйся, заре́, сия́ющая в нощи́ грехо́вней блужда́ющим; ра́дуйся, росо́ небото́чная в зно́и трудо́в су́щим.
 • Ра́дуйся, подава́яй тре́бующим благострое́ние; ра́дуйся, уготовля́яй прося́щим изоби́лие.
 • Ра́дуйся, мно́гажды проше́ние предваря́яй; ра́дуйся, ста́рым седи́нам си́лу обновля́яй.
 • Ра́дуйся, мно́гих заблу́ждших от пути́ и́стиннаго обличи́телю; ра́дуйся, та́ин Бо́жиих ве́рный служи́телю.
 • Ра́дуйся, я́ко тобо́ю за́висть попира́ем; ра́дуйся, я́ко тобо́ю благонра́вное житие́ исправля́ем.
 • Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче.

Конда́к 9.

Вся́кия утоли́ боле́зни, вели́кий на́ш засту́пниче Нико́лае, растворя́я благода́тная врачева́ния, услажда́ющая ду́ши на́ша, сердца́ же веселя́щая все́х усе́рдно к по́мощи твое́й притека́ющих, Бо́гу же вопию́щих: Аллилу́иа.

И́кос 9.

Вити́я суему́дренныя нечести́вых ви́дим тобо́ю посра́мленныя, богому́дре о́тче Нико́лае: А́рия бо ху́льника, разделя́юща Божество́, и Саве́ллия, смеша́юща Святу́ю Тро́ицу, препре́л, на́с же во Правосла́вии укрепи́л еси́. Сего́ ра́ди вопие́м ти́ си́це:

 • Ра́дуйся, щи́те, защища́яй благоче́стие; ра́дуйся, мечу́, посеца́яй злоче́стие.
 • Ра́дуйся, учи́телю Боже́ственных веле́ний; ра́дуйся, губи́телю богопроти́вных уче́ний.
 • Ра́дуйся, ле́ствице, Бо́гом утвержде́нная, е́юже восхо́дим к Небеси́; ра́дуйся, покро́ве, Бо́гом зда́нный, и́мже покрыва́ются мно́зи.
 • Ра́дуйся, нему́дрых умудри́вый твои́ми словесы́; ра́дуйся, лени́вых подви́гнувый твои́ми нра́вы.
 • Ра́дуйся, све́тлосте за́поведей Бо́жиих неугаси́мая; ра́дуйся, луче́ оправда́ний Госпо́дних пресве́тлая.
 • Ра́дуйся, я́ко уче́нием твои́м сокруша́ются ерети́ческия главы́; ра́дуйся, я́ко тобо́ю ве́рнии сподобля́ются сла́вы.
 • Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче.

Конда́к 10.

Спасти́ хотя́ ду́шу, пло́ть твою́ ду́хови покори́л еси́ вои́стину, о́тче на́ш Нико́лае: молча́ньми бо пре́жде и боре́ньми с по́мыслы, дея́нию богомы́слие приложи́л еси́, богомы́слием же ра́зум соверше́н стяжа́л еси́, и́мже дерзнове́нно с Бо́гом и А́нгелы бесе́довал еси́, всегда́ вопия́: Аллилу́иа.

И́кос 10.

Стена́ еси́ похваля́ющим, преблаже́нне, чудеса́ твоя́ и все́м к заступле́нию твоему́ прибега́ющим; те́мже и на́с, в доброде́тели убо́гих, от нищеты́, напа́сти, неду́гов и ну́жд разли́чных свобожда́й, вопию́щих ти́ с любо́вию такова́я:

 • Ра́дуйся, от убо́жества ве́чнаго изыма́яй; ра́дуйся, бога́тство нетле́нное подава́яй.
 • Ра́дуйся, бра́шно неги́блющее а́лчущим пра́вды; ра́дуйся, питие́ неисчерпа́емое жа́ждущим жи́зни.
 • Ра́дуйся, от мяте́жа и бра́ни соблюда́яй; ра́дуйся, от у́з и плене́ния свобожда́яй.
 • Ра́дуйся, пресла́вный в беда́х засту́пниче; ра́дуйся, превели́кий в напа́стех защи́тниче.
 • Ра́дуйся, мно́гих от поги́бели исхи́тивый; ра́дуйся, безчи́сленных неврежде́нно сохрани́вый.
 • Ра́дуйся, я́ко тобо́ю лю́тыя сме́рти гре́шнии избега́ют; ра́дуйся, я́ко тобо́ю жи́знь ве́чную ка́ющиися получа́ют.
 • Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче.

Конда́к 11.

Пе́ние Пресвяте́й Тро́ице па́че ины́х прине́сл еси́, преблаже́нне Нико́лае, умо́м, сло́вом и де́лом: мно́гим бо испыта́нием правове́рная повеле́ния уясни́л еси́, ве́рою, наде́ждою и любо́вию наставля́я на́с в Тро́ице Еди́ному Бо́гу воспева́ти: Аллилу́иа.

И́кос 11.

Светоза́рную лучу́ во мра́це жития́ су́щим неугаси́мую ви́дим тя́, Бо́гом избра́нне о́тче Нико́лае: с невеще́ственными бо а́нгельскими све́ты бесе́дуеши о несозда́нном Тро́ическом Све́те, ве́рных же ду́ши просвеща́еши, вопию́щих ти́ такова́я:

 • Ра́дуйся, озаре́ние Трисо́лнечнаго Све́та; ра́дуйся, денни́це незаходи́маго Со́лнца.
 • Ра́дуйся, свеще́, Боже́ственным пла́менем возжже́нная; ра́дуйся, я́ко угаси́л еси́ бесо́вский пла́мень нече́стия.
 • Ра́дуйся, све́тлое правове́рия пропове́дание; ра́дуйся, доброзра́чное све́та ева́нгельскаго сия́ние.
 • Ра́дуйся, мо́лние, е́реси пожига́ющая; ра́дуйся, гро́ме, устраша́ющий соблазня́ющия.
 • Ра́дуйся, и́стиннаго научи́телю ра́зума; ра́дуйся, та́инственнаго изъяви́телю ума́.
 • Ра́дуйся, я́ко тобо́ю попра́ся поклоне́ние тва́ри; ра́дуйся, я́ко тобо́ю научи́хомся покланя́тися Творцу́ в Тро́ице.
 • Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче.

Конда́к 12.

Благода́ть, да́нную ти́ от Бо́га, све́дущии, ра́дующеся, твою́ па́мять пра́зднуем по до́лгу, пресла́вный о́тче Нико́лае, и к чу́дному заступле́нию твоему́ вседу́шно притека́ем; пресла́вных же твои́х дея́ний, я́ко песка́ морска́го и мно́жества зве́зднаго исчести́ не могу́ще, недоуме́нием объя́ти бы́вше, вопие́м к Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 12.

Пою́ще твоя́ чудеса́, восхваля́ем тя́, всехва́льне Нико́лае: в тебе́ бо Бо́г, в Тро́ице прославля́емый, ди́вно просла́вися. Но а́ще и попремно́гу соста́вленныя от души́ псалмы́ и пе́сни прино́сим ти́, Чудотво́рче святы́й, ничто́же твори́м ра́вно дарова́нию чуде́с твои́х, и́мже удивля́ющеся, вопие́м к тебе́ такова́я:

 • Ра́дуйся, Царя́ ца́рствующих и Го́спода госпо́дствующих служи́телю; ра́дуйся, служи́телей Его́ небе́сных сожи́телю.
 • Ра́дуйся, лю́дем ве́рным поможе́ние; ра́дуйся, ро́да христиа́нскаго возвыше́ние.
 • Ра́дуйся, побе́ды тезоимени́тый; ра́дуйся, венцено́сче наро́читый.
 • Ра́дуйся, все́х доброде́телей зерца́ло; ра́дуйся, все́х притека́ющих к тебе́ кре́пкое забра́ло.
 • Ра́дуйся, по Бо́зе и Богоро́дице, все́ на́ше упова́ние; ра́дуйся, теле́с на́ших здра́вие и ду́ш спасе́ние.
 • Ра́дуйся, я́ко тобо́ю от ве́чныя сме́рти свобожда́емся; ра́дуйся, я́ко тобо́ю безконе́чныя жи́зни сподобля́емся.
 • Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче.

Конда́к 13.

О пресвяты́й и пречу́дный о́тче Нико́лае, утеше́ние все́х скорбя́щих, ны́нешнее на́ше приими́ приноше́ние и от гее́нны изба́витися на́м Го́спода умоли́ богоприя́тным твои́м хода́тайством, да с тобо́ю воспева́ем: Аллилу́иа.

(Этот конда́к чита́ется три́жды, зате́м 1-й и́кос и 1-й конда́к.)

И́кос 1.

А́нгела о́бразом, земна́го су́ща естество́м, яви́ тебе́ всея́ тва́ри Созда́тель: благопло́дную бо добро́ту души́ твоея́ прови́дев, преблаже́нне Нико́лае, научи́ все́х вопи́ти тебе́ си́це:

 • Ра́дуйся, от утро́бы ма́терния очище́нный; ра́дуйся, да́же до конца́ освяще́нный.
 • Ра́дуйся, рожде́нием свои́м роди́телей удиви́вый; ра́дуйся, си́лу душе́вную а́бие по рождестве́ яви́вый.
 • Ра́дуйся, са́де земли́ обетова́ния; ра́дуйся, цве́те Боже́ственнаго сажде́ния.
 • Ра́дуйся, лозо́ доброде́тельная виногра́да Христо́ва; ра́дуйся, дре́во чудото́чное рая́ Иису́сова.
 • Ра́дуйся, кри́не ра́йскаго прозябе́ния; ра́дуйся, ми́ро Христо́ва благоуха́ния.
 • Ра́дуйся, я́ко тобо́ю отго́нится рыда́ние; ра́дуйся, я́ко тобо́ю прино́сится ра́дование.
 • Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче.

Конда́к 1.

Возбра́нный Чудотво́рче и изря́дный уго́дниче Христо́в, ми́ру всему́ источа́яй многоце́нное ми́лости ми́ро и неисчерпа́емое чуде́с мо́ре, восхваля́ю тя́ любо́вию, святи́телю Нико́лае; ты́ же, я́ко име́яй дерзнове́ние ко Го́споду, от вся́ких мя́ бе́д свободи́, да зову́ ти́:

Ра́дуйся, Нико́лае, вели́кий Чудотво́рче.

Моли́тва пе́рвая.

О всесвяты́й Нико́лае, уго́дниче преизря́дный Госпо́день, те́плый на́ш засту́пниче и везде́ в ско́рбех ско́рый помо́щниче! Помози́ ми́, гре́шному и уны́лому, в настоя́щем се́м житии́, умоли́ Го́спода Бо́га дарова́ти ми́ оставле́ние все́х мои́х грехо́в, ели́ко согреши́х от ю́ности моея́, во все́м житии́ мое́м, де́лом, сло́вом, помышле́нием и все́ми мои́ми чу́вствы; и во исхо́де души́ моея́ помози́ ми́, окая́нному, умоли́ Го́спода Бо́га всея́ тва́ри Соде́теля, изба́вити мя́ возду́шных мыта́рств и ве́чнаго муче́ния: да всегда́ прославля́ю Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, и твое́ ми́лостивное предста́тельство, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́тва втора́я.

О всеблаги́й о́тче Нико́лае, па́стырю и учи́телю все́х, ве́рою притека́ющих ко твоему́ заступле́нию и те́плою моли́твою тебе́ призыва́ющих! Ско́ро потщи́ся и изба́ви Христо́во ста́до от волко́в губя́щих е́; и вся́ку страну́ христиа́нскую огради́ и сохрани́ святы́ми твои́ми моли́твами от мирска́го мяте́жа, тру́са, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, от гла́да, пото́па, огня́, меча́ и внеза́пныя сме́рти. И я́коже поми́ловал еси́ трие́х муже́й, в темни́це седя́щих, и изба́вил еси́ и́х от царе́ва гне́ва и посече́ния ме́чнаго, та́ко поми́луй и мене́, умо́м, сло́вом и де́лом во тме́ грехо́в су́ща, и изба́ви мя́ гне́ва Бо́жия и ве́чныя ка́зни. Я́ко да твои́м хода́тайством и по́мощию, Свои́м же милосе́рдием и благода́тию, Христо́с Бо́г ти́хое и безгре́шное житие́ да́ст ми́ пожи́ти в ве́це се́м, и изба́вит мя́ от шу́ияго стоя́ния, сподо́бит же десна́го со все́ми святы́ми во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 • ДОСТОЙНО ЕСТЬ
  Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.
  (От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается припев и ирмос 9-й песни Пасхального канона:
  А́нгел вопия́ше Благода́тней: Чи́стая Де́во, ра́дуйся! И па́ки реку́: ра́дуйся! Твой Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба и ме́ртвыя воздви́гнувый; лю́дие, весели́теся! Свети́ся, свети́ся, но́вый Иерусали́ме, сла́ва бо Госпо́дня на тебе́ возсия́. Лику́й ны́не и весели́ся, Сио́не. Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, о воста́нии Рождества́ Твоего́)
 • Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
 • Го́споди, поми́луй. Го́споди, поми́луй. Го́споди, поми́луй.
 • Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (или святым, которым читался акафист, если Господу или Богородице, то ничего не произносим, а в нашем случае произносим Архистратига Михаила) и всех святых, поми́луй и спаси́ мя, гре́шнаго, я́ко Благ и Человеколю́бец. Аминь.
  (Если Кресту — силою Честнаго и Животворящего Креста, если Ангелам — Честных Небесных Сил Бесплотных)

Акафист Святителю Николаю

Теги: как избавиться от порчи, исцеление от проклятия, родовое проклятие, кармические проклятия

Контактная информация

Отправка сообщения администрации

Текст сообщения (до 500 символов):
Укажите обратный e-mail, на который будет выслан ответ
 
arhistratig.com Реальная помощь возвращении утраченного счастья
Внесение пожертвований
 • Онлайн-перевод
 • На банковскую карту
 • Наличными
 • Почтовый перевод
 • Другие варианты
Форма работы
 • Вы самостоятельно трудитесь над своей судьбой. Я лишь предоставляю информационную помощь и направляю вас
Регионы обращений
 • Россия,
 • Украина,
 • Беларусь,
 • Молдова,
 • Приднестровье,
 • Грузия,
 • Казахстан,
 • Латвия,
 • Литва,
 • Эстония,
 • Польша,
 • Чехия,
 • Словакия,
 • Греция,
 • Болгария,
 • Турция,
 • Германия,
 • Англия,
 • Франция,
 • Голландия,
 • Италия,
 • Израиль,
 • Палестина,
 • Иордания,
 • Швеция,
 • Швейцария,
 • Дания,
 • Норвегия,
 • Шотландия,
 • Канада,
 • США,
 • Австралия
Все регионы помощи

Регионы помощи

Сроки перемен
 • Наступление для вас положительных перемен в вашей жизни происходит от месяца до года. Каждая ваша история индивидуальна
 •  
 • В запущенных случаях до полутора лет. Обычно от полугода до года.
 •  
 • Не обращайтесь к целительницам и магам - за быстрый результат заплатите полным разрушением судьбы.