Укажите ваш контактный телефон:


Акафист Пресвятой Богородице в честь иконы Её «Умягчение злых сердец»

Просмотров: 302
Символов: 30705
фото Акафист Божией Матери (Умягчение злых сердец) отзывы
Акафист Божией Матери Умягчение злых сердец - Семистрельная

 

Полный акафист Деве Марии (Царице Небесной) в честь ее иконы Умягчение злых сердец ичтается в случаях когда есть необходимость примирения, смягчения злобы врагов и ненавистных людей, сглаживания конфликтных ситуаций и когда ваше сердце нуждается в помощи для прощения других.

Полное правило чтения акафиста

 • Моли́твами святых оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.
 • Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́
 • Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.
  (От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читаем: «Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во гробе́х живо́т даровав» (трижды). От Вознесения до Троицы ее не читаем вообще.
 • Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святый Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)
 • Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
 • Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святый, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.
 • Го́споди, поми́луй. Го́споди, поми́луй. Го́споди, поми́луй.
 • Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
 • ОТЧЕ НАШ
  Отче наш, Иже еси́ на Небе­се́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы ос­тавля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.
  Якож Твое есть Царство, и Сила, и Слава. Отца, и Сына, и Святого Духа. И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
 • Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)
 • Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)
 • Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)
 • ПСАЛОМ 50
  Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́.
  Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю и грех мой предо мно́ю есть вы́ну.
  Тебе́ Еди́ному согреши́х, и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́.
  Се бо и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся.
  Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти.
  Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́.
  Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́, и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся.
  Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши.
  Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския.
  Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая: тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.
 • СИМВОЛ ВЕРЫ
  Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым.
  И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сына Бо́жия, Единоро́днаго, Иже от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век; Све́та от Све́та, Бога и́стинна от Бога и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу, Имже вся быша.
  Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свята и Мари́и Де́вы, и вочелове́чшася.
  Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна.
  И воскре́сшаго в третий день по Писа́нием.
  И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́.
  И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, Иже от Отца́ исходя́щаго, Иже со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаголавшаго пророки.
  Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь.
  Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в.
  Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых,
  и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Кондак 1

Избранной Деве Марии, превысшей всех дщерей земли, Матери Сына Божия, Еюже дается спасение мира, со умилением взываем: воззри на многоскорбное житие наше, воспомяни скорби и болезни, яже претерпела еси, яко наша земнородная, и сотвори с нами по милосердию Твоему, да зовем Ти:

Радуйся, многоскорбная Мати Божия, печаль нашу в радость претворяющая и сердца злых человек умягчающая.

Икос 1

Ангел возвести пастырем вифлеемстим о Рождестве Спасителя мира, и с ним множество воев небесных восхваляху Бога, поюще: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение». Ты же, Мати Божия, не имевши где главу преклонити, зане не бе места во обителех, родила Сына Своего Первенца в вертепе, и повила Его пеленами, и положила Его в яслех. Темже, скорбь сердца Твоего ведуще, вопием Ти:

 • Радуйся, дыханием Своим Сына Своего возлюбленнаго согревшая; радуйся, Превечнаго Младенца пеленами повившая.
 • Радуйся, Носителя вселенныя млеком Своим питавшая; радуйся, вертеп в небо обратившая.
 • Радуйся, престол херувимский соделавшаяся; радуйся, в рождестве и по рождестве Дева пребывшая.
 • Радуйся, многоскорбная Мати Божия, печаль нашу в радость претворяющая и сердца злых человек умягчающая.

Кондак 2

Видяще Превечнаго Младенца повита лежаща в яслех, пришедше, поклонишася Ему пастыри вифлеемстии и глаголаша реченное им ангелы о Отрочати. Мариам же соблюдаше вся глаголы сия в сердце Своем. По прошествии же осьми дней обрезан бе Иисус по закону Израилеву, яко Человек. Воспевающе смирение и терпение Твое, Богородице, поем Вечному Богу: Аллилуиа.

Икос 2

Разум имуще в Бозе утвержденный и соблюдающе Закон Господень, в четыредесятый день, егда исполнишася дние очищения, вознесота Иисуса во Иерусалим родителие Его, еже поставити Его пред Господем и дати за Него жертву по реченному в Законе Господнем; мы же вопием Богородице сице:

 • Радуйся, Создателя вселенныя во исполнение Закона в храм Иерусалимский принесшая; радуйся, тамо старцем Симеоном радостно сретенная.
 • Радуйся, Едина Чистая и Благословенная в женах; радуйся, крест Твой, скорбьми преукрашенный, во смирении несшая.
 • Радуйся, волю Божию николиже преслушавшая; радуйся, образ терпения и смирения нам Собою явившая.
 • Радуйся, сосуде, исполненный благодати Духа Святаго; радуйся, рождшая Сына Единороднаго Отца Небеснаго.
 • Радуйся, многоскорбная Мати Божия, печаль нашу в радость претворяющая и сердца злых человек умягчающая.

Кондак 3

Силою свыше укрепляема была еси, Мати Божия, егда услышала еси словеса праведнаго старца Симеона: «Се, лежит Сей на падение и на востание многим во Израили и в знамение пререкаемо, и Тебе же Самой душу пройдет оружие, яко да открыются от многих сердец помышления». Обаче скорбь велия пронзе сердце Богородицы, и возопи Сия Богу: Аллилуиа.

Икос 3

Имея тщание погубити Отроча, посла Ирод избити вся дети, сущия в Вифлееме и пределех его, от двою лету и нижайше, по времени, еже испыта от волхвов. И се, повелением Божиим, данным чрез ангела во сне старцу Иосифу, бежа все Святое Семейство во Египет и пребысть тамо седмь лет до смерти Ирода. Темже со умилением воспоем Ти, Богородице:

 • Радуйся, всю тесноту странствия понесшая; радуйся, яко вси идоли падоша в стране Египетстей, не возмогше терпети крепости Сына Твоего.
 • Радуйся, с нечестивыми язычники пребывавшая; радуйся, из Египта с Первенцем Отроком и Своим обручником в Назарет пришедшая.
 • Радуйся, со старцем Иосифом древоделом в нищете жившая; радуйся, все время Свое в трудех провождавшая.
 • Радуйся, многоскорбная Мати Божия, печаль нашу в радость претворяющая и сердца злых человек умягчающая.

Кондак 4

Буря скорби обдержа Пречистую Матерь, егда возвращающимася има из Иерусалима не обретоша в пути Отрока Иисуса. Сего ради возвратистася во Иерусалим, взыскающе Его. И бысть по триех днех, обретоста Его в церкви, седящаго посреде учителей, и послушающаго их, и вопрошающаго их. И рече к Нему Мати Его: «Чадо, что сотвори нама тако? Се отец Твой и Аз, боляще, искахом Тебе.» И рече к нима Иисус: «Что яко искасте Мене? Не весте ли, яко в тех, яже Отца Моего, достоит быти Ми?» Ты же, Пречистая, соблюдала еси глаголы сия в сердце Своем, вопиющи Богу: Аллилуиа.

Икос 4

Услышала еси, Мати Божия, яко Иисус прохождаше всю Галилею, уча на сонмищих, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всяк недуг и всякую язю в людех. И изыде слух о Нем по всей стране, и приведоша к Нему вся болящия различными недуги и страстьми, одержимыя бесы и разслабленныя, и исцели их. Ты же, Мати Божия, ведущи пророчество, скорбящи сердцем, познавала еси, яко вскоре приидет час, егда Сын Твой принесет Себе в жертву за грехи мира. Темже ублажаем Тя, многоскорбная Мати Божия, вопиюще:

 • Радуйся, Сына Своего на служение народу иудейскому отдавшая; радуйся, скорбная сердцем, но покорная воли Божией.
 • Радуйся, мир от потопа греховнаго спасшая; радуйся, главу древняго змия стершая.
 • Радуйся, Себе в жертву Богу принесшая; радуйся, Господь с Тобою, Благословенная.
 • Радуйся, многоскорбная Мати Божия, печаль нашу в радость претворяющая и сердца злых человек умягчающая.

Кондак 5

Царствие Божие на земли проповедуя, обличаше Иисус гордость фарисеев, мневших себе праведники быти. Темже слышаще притчи Его, разумеша, яко о них глаголет, и искаша взяти Его, но убояшася народа, понеже яко пророка Его имеяху; сия вся ведающи, скорбящи Богородица о Сыне Своем возлюбленнем, страдаше, да не убиют Его, обаче вопиюще Богу: Аллилуиа.

Икос 5

Видевше неции от иудей воскрешение Лазаря, идоша к фарисеем и рекоша им, яже сотвори Иисус; и рече им Каиафа, архиерей сый лету тому: «Уне есть нам, да един человек умрет за люди, а не весь народ погибнет». И от сего дне совещаша, да убиют Его. Мы же вопием Ти, Пречистая:

 • Радуйся, Спасителя мира рождшая; радуйся, спасения нашего главизно.
 • Радуйся, от рождения в Матерь Спасу нашему предызбранная; радуйся, Мати Божия, обреченная на страдание.
 • Радуйся, Благословенная, Царица Небесная соделавшаяся; радуйся, выну за ны молящаяся.
 • Радуйся, многоскорбная Мати Божия, печаль нашу в радость претворяющая и сердца злых человек умягчающая.

Кондак 6

Прежде проповедник слова Божия, последи же предатель, Иуда Искариотский, един от обоюнадесяте апостолов, иде ко архиереом, предати хотя Учителя своего; они же, слышавше, обрадовашася и обещаша ему сребренники дати. Ты же, Богомати, скорбящи о Сыне Своем возлюбленнем, вопияла еси горце Богу: Аллилуиа.

Икос 6

Возсияла есть последняя вечеря учеником Христовым, на нейже Учитель умы нозе им, образ смирения показуя, и рече им: «Един от вас предаст Мя, ядый со Мною». Мы же, горю Матери Божией сострадающе, воспеваем Ей:

 • Радуйся, Мати Божия, мукою сердечною истомленная; радуйся, вся претерпевшая в юдоли сей многоскорбней.
 • Радуйся, в молитве успокоение находившая; радуйся, всех скорбящих Радосте.
 • Радуйся, утоление наших печалей; радуйся, из тины греховныя нас спасающая.
 • Радуйся, многоскорбная Мати Божия, печаль нашу в радость претворяющая и сердца злых человек умягчающая.

Кондак 7

Хотяй явити любовь Свою к роду человеческому Господь наш Иисус Христос на Тайней вечери, благословив и преломив хлеб, даде Своим учеником и апостолом, рек: «Приимите, ядите, сие есть тело Мое» и, прием чашу и хвалу воздав, даде им, глаголя: «Сия есть кровь Моя Новаго Завета, яже за многия изливаемая во оставление грехов». Благодаряще Милостиваго Бога за милосердие Его к нам неизреченное, поем Ему: Аллилуиа.

Икос 7

Новое знамение милости Своея яви Господь учеником Своим, обещая им послати инаго Утешителя — Духа истины, Иже от Отца исходит, да свидетельствует о Нем. Тебе же, Матери Божией, паки освященней Духом Святым в день Пятьдесятницы, вопием сице:

 • Радуйся, Духа Святаго обиталище; радуйся, чертоже всесвятый.
 • Радуйся, пространное селение Бога Слова; радуйся, Бисер Божественный произведшая.
 • Радуйся, рождеством Твоим райския двери нам отверзающая; радуйся, знамение милости Божией нам Собою явившая.
 • Радуйся, многоскорбная Мати Божия, печаль нашу в радость претворяющая и сердца злых человек умягчающая.

Кондак 8

Странно и прискорбно нам слышати, яко лобзанием предаде Учителя своего и Господа Иуда Искариотский. Спира же и тысящник и слуги архиерейстии взяша Иисуса и связаша Его, и ведоша к первосвященнику Анне первее, посем же к Каиафе архиереови. Матерь же Божия, смертнаго совета на Сына Своего возлюбленнаго ожидающи, вопияше Богу: Аллилуиа.

Икос 8

Вси иудеи ведоша Иисуса от Каиафы в претор к Пилату, глаголюще Его злодея быти. Пилат же вопроси Его и глагола им, яко ни единыя вины обрете в Нем. Мы же Матери Божией, поношения Сына Своего видящей, умильно вопием:

 • Радуйся, сердце горем истерзанное имевшая; радуйся, слезы о Сыне Своем проливавшая.
 • Радуйся, Чадо Свое любимое на судилище преданное зревшая; радуйся, вся претерпевшая без ропота, яко раба Господня.
 • Радуйся, стенящая и рыдающая; радуйся, Царице небесе и земли, приемлющая молитвы раб Своих.
 • Радуйся, многоскорбная Мати Божия, печаль нашу в радость претворяющая и сердца злых человек умягчающая.

Кондак 9

Вси роди блажат Тя, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, Владычицу и Матерь Избавителя нашего, рождеством Своим радость всему миру принесшую, последи же скорбь велию имевшую, видящи Сына Своего возлюбленнаго на поругание, биение и смерть преданнаго. Мы же умиленное пение приносим Ти, Пречистая, вопиюще Всемогущему Богу: Аллилуиа.

Икос 9

Витии многовещаннии не возмогут изрещи всех страданий, Тобою пренесенных, Спасе наш, егда воини, сплетше венец из терния и возложивше на главу Твою, и в ризу багряну облекше Тя, глаголаху: «Радуйся, Царю Иудейский», и бияху Тя по ланитома. Мы же, Мати Божия, страдания Твоя познавающе, вопием Ти:

 • Радуйся, Сына Своего биеннаго зревшая; радуйся, багряницею и терновым венцем одеяннаго зревшая.
 • Радуйся, Егоже млеком Своим питала еси, терзаемаго видевшая; радуйся, страданием Его спострадавшая.
 • Радуйся, всеми ученики Его оставленнаго видевшая; радуйся, неправедными судиями Его осужденнаго зревшая.
 • Радуйся, многоскорбная Мати Божия, печаль нашу в радость претворяющая и сердца злых человек умягчающая.

Кондак 10

Спасти хотя Иисуса, рече Пилат иудеем: «Есть же обычай вам, да единаго вам отпущу на Пасху. Хощете ли убо, да отпущу вам Царя Иудейска?» Но вси возопиша, глаголюще: «Не Сего, но Варавву». Прославляюще милосердие Отца Небеснаго, Иже тако возлюби мир, яко Сына Своего Единороднаго отдал есть на крестную смерть, да искупит ны от вечныя смерти, вопием Ему: Аллилуиа.

Икос 10

Стена и ограждение буди нам, Владычице, изнемогающим от скорби и болезни. Ты бо и Сама страдала еси, слышащи иудеев, вопиющих: «Распни, распни Его!» Ныне же услыши нас, вопиющих Ти:

 • Радуйся, Мати милосердия, отъемлющая всякую слезу от люте страждущих; радуйся, слезу умиления нам подающая.
 • Радуйся, погибающих грешников спасающая; радуйся, предстательство христиан непостыдное.
 • Радуйся, от страстей нас избавляющая; радуйся, сердцу сокрушенному отраду подающая.
 • Радуйся, многоскорбная Мати Божия, печаль нашу в радость претворяющая и сердца злых человек умягчающая.

Кондак 11

Пение всеумиленное Спасителю мира приносим, на вольное страдание шедшему и крест Свой несшему. Воини же, пришедше на Голгофу, пропяша Его. Стояху при кресте Иисусове Мати Его, и сестра Матере Его — Мария Клеопова, и Мария Магдалина. Иисус же, видев Матерь и ученика стояща, егоже любляше, глагола Матери Своей: «Жено, се сын Твой»; потом глагола ученику: «Се Мати твоя». И от того часа поят Ю ученик во свояси. Ты же, Мати Божия, обезчещенна видящи на кресте Сына и Господа, терзалася еси, вопиющи Богу: Аллилуиа.

Икос 11

Сыне Мой и Боже Предвечный, Творче всех тварей, Господи! Како терпиши на кресте страсть, — Чистая Дева, плачущи, глаголаше. — О страшнем Твоем Рождестве, Сыне Мой, паче всех матерей возвеличена бых, но увы Мне: ныне Тя видящи, распаляюся утробою». Мы же, слезы проливающе и Тебе внемлюще, вопием Ти:

 • Радуйся, радости и веселия лишенная; радуйся, вольная страдания Сына Твоего на кресте видевшая.
 • Радуйся, Чадо Свое возлюбленное уязвленным зревшая; радуйся, Агнца, на заклание ведомаго, Мати.
 • Радуйся, Избавителя язв душевных и телесных язвами покрытаго видевшая; радуйся, Сына Своего воскресшаго из мертвых зревшая.
 • Радуйся, многоскорбная Мати Божия, печаль нашу в радость претворяющая и сердца злых человек умягчающая.

Кондак 12

Благодать подаждь нам, Спасе Всемилостивый, на Кресте дух Свой испустивый и согрешений наших рукописание растерзавый. «Се, свете Мой сладкий, надеждо и животе Мой благий, Боже Мой, угасл еси на Кресте», — Дева, стенящи, глаголаше. Потщися, Иосифе, к Пилату приступити и проси его сняти с древа Учителя своего уязвленнаго: «Даждь ми Сего страннаго, Иже не имать где главы преклонити». Богоматерь же, видевши Сына Своего безславна, нага на древе, возопи: «Увы Мне, Чадо Мое, увы Мне, свете Мой, душу пройде Мне оружие по речению праведнаго старца Симеона». Мы же, Пречистей Деве состраждуще, вопием Богу: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще милосердие Твое, Человеколюбче, покланяемся богатству милости Твоея, Владыко. «Создание Твое спасти хотя, смерть подъял еси, — рече Пречистая, — но Воскресением Твоим, Спасе, помилуй всех нас». Мы же Богородице, о нас молящейся, вопием:

 • Радуйся, мертваго зрящая, бездыханна Преблагаго Господа; радуйся, лобзавшая тело Сына Твоего возлюбленнаго.
 • Радуйся, Света Своего сладкаго нага и уязвленнаго Мертвеца зревшая; радуйся, Сына Своего гробу предавшая.
 • Радуйся, плащаницею новою тело Его обвившая; радуйся, Воскресение Его видевшая.
 • Радуйся, многоскорбная Мати Божия, печаль нашу в радость претворяющая и сердца злых человек умягчающая.

Кондак 13

О Всепетая Мати, изнемогающая от скорби у креста Сына Твоего и Бога! Внемли воздыханием и слезам нашим, умягчи злая сердца, востающая на нас, избави от скорби, болезней и вечныя смерти всех уповающих на неизреченное Твое милосердие и вопиющих Богу: Аллилуиа.

Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос «Ангел возвести …» и 1-й кондак «Избранной Деве Марии …».

Икос 1

Ангел возвести пастырем вифлеемстим о Рождестве Спасителя мира, и с ним множество воев небесных восхваляху Бога, поюще: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение». Ты же, Мати Божия, не имевши где главу преклонити, зане не бе места во обителех, родила Сына Своего Первенца в вертепе, и повила Его пеленами, и положила Его в яслех. Темже, скорбь сердца Твоего ведуще, вопием Ти:

 • Радуйся, дыханием Своим Сына Своего возлюбленнаго согревшая; радуйся, Превечнаго Младенца пеленами повившая.
 • Радуйся, Носителя вселенныя млеком Своим питавшая; радуйся, вертеп в небо обратившая.
 • Радуйся, престол херувимский соделавшаяся; радуйся, в рождестве и по рождестве Дева пребывшая.
 • Радуйся, многоскорбная Мати Божия, печаль нашу в радость претворяющая и сердца злых человек умягчающая.

Кондак 1

Избранной Деве Марии, превысшей всех дщерей земли, Матери Сына Божия, Еюже дается спасение мира, со умилением взываем: воззри на многоскорбное житие наше, воспомяни скорби и болезни, яже претерпела еси, яко наша земнородная, и сотвори с нами по милосердию Твоему, да зовем Ти:

Радуйся, многоскорбная Мати Божия, печаль нашу в радость претворяющая и сердца злых человек умягчающая.

Молитва первая

О многоскорбная Мати Божия, превышшая всех дщерей земли по чистоте Своей и по множеству страданий, Тобою на земли пренесенных! Приими многоболезненныя воздыхания наша и сохрани нас под кровом Твоея милости. Инаго бо прибежища и теплаго предстательства, разве Тебе, не вемы, но, яко дерзновение имущи ко Иже от Тебе Рожденному, помози и спаси ны молитвами Своими, да непреткновенно достигнем Царствия Небеснаго, идеже со всеми святыми будем воспевати хвалу в Троице Единому Богу, всегда, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва вторая

О кто не ублажит Тя, Дево Благодатная, кто не воспоет Твое милосердие к роду человеческому. Тебе молимся, Тебя просим: не остави нас, во зле погибающих, раствори любовию сердца наша и ко врагам нашим пошли стрелу Свою, да уязвляет сердца наша миром к гонящим нас. Аще мир нас ненавидит — Ты простри любовь Свою к нам, аще мир нас гонит — Ты приими нас. Подаждь нам Благодатную силу терпения — без ропота перенести испытания, в мире сем бываемая. О Госпоже! Умягчи сердца злых человеков, восстающих на нас, да не погибнут сердца их во зле, но умоли, Благодатная, Сына Твоего и Бога нашего, да умирит сердца их миром, диавол же — отец злобы — да посрамится! Мы же, воспевающе милосердие Твое к нам, злым, непотребным, воспоем Ти, о Пречудная Госпоже Дево Благодатная: услыши нас в час сей, сокрушенная сердца имущих, огради нас миром и любовию друг ко другу и ко врагом нашим, искорени от нас всякую злобу и вражду, да воспоем Тебе и Сыну Твоему, Господу Иисусу Христу нашему: Аллилуиа! Аллилуиа! Аллилуиа!

Тропарь, глас 8

Восприемши души человеческия и утоливши злый совет, сокруши, Богомати Владычице, и разгони тьму прегрешений, и нас настави на путь смирения, яко да и мы будем во свете дел ходити, и Твоея иконы явлению торжествовати, и на помощь Твою уповати, и умильным гласом звати, Владычице, из глубины: помози, Едина Благословенная.

Ин тропарь, глас 5

Умягчи наша злая сердца, Богородице, и напасти ненавидящих нас угаси, и всякую тесноту души нашея разреши, на Твой бо святый образ взирающе, Твоим страданием и милосердием о нас умиляемся и раны Твоя лобызаем, стрел же наших, Тя терзающих, ужасаемся. Не даждь нам, Мати Благосердая, в жестокосердии нашем и от жестокосердия ближних погибнути, Ты бо еси воистину злых сердец умягчение.

Кондак, глас 6

Око сердца моего смущают, и злый совет разоряет мя, сих сокруши, Дево Чистая, и не презри мое воздыхание, и супостаты на нас умягчи, Преблагословенная Владычице.

Ин кондак, глас 2

Благодатию Твоею, Владычице, умягчи сердца злодеев, низпосли благодетелей, соблюдающи их от всякого зла, благомолящимся Ти усердно пред честными иконами Твоими.

Величание

Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтим образ Твой святый, имже точиши исцеления всем с верою притекающим.

 • ДОСТОЙНО ЕСТЬ
  Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.
  (От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается припев и ирмос 9-й песни Пасхального канона:
  А́нгел вопия́ше Благода́тней: Чи́стая Де́во, ра́дуйся! И па́ки реку́: ра́дуйся! Твой Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба и ме́ртвыя воздви́гнувый; лю́дие, весели́теся! Свети́ся, свети́ся, но́вый Иерусали́ме, сла́ва бо Госпо́дня на тебе́ возсия́. Лику́й ны́не и весели́ся, Сио́не. Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, о воста́нии Рождества́ Твоего́)
 • Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
 • Го́споди, поми́луй. Го́споди, поми́луй. Го́споди, поми́луй.
 • Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (или святым, которым читался акафист, если Господу или Богородице, то ничего не произносим) и всех святых, поми́луй и спаси́ мя, гре́шнаго, я́ко Благ и Человеколю́бец. Аминь.
  (Если Кресту — силою Честнаго и Животворящего Креста, если Ангелам — Честных Небесных Сил Бесплотных)

Акафист Божией Матери (Умягчение злых сердец)

Теги: как избавиться от порчи, исцеление от проклятия, родовое проклятие, кармические проклятия

Интересные материалы
Контактная информация

Отправка сообщения администрации

Текст сообщения (до 500 символов):
Укажите обратный e-mail, на который будет выслан ответ
 
arhistratig.com Реальная помощь возвращении утраченного счастья
Внесение пожертвований
 • Онлайн-перевод
 • На банковскую карту
 • Наличными
 • Почтовый перевод
 • Другие варианты
Форма работы
 • Вы самостоятельно трудитесь над своей судьбой. Я лишь предоставляю информационную помощь и направляю вас
Регионы обращений
 • Россия,
 • Украина,
 • Беларусь,
 • Молдова,
 • Приднестровье,
 • Грузия,
 • Казахстан,
 • Латвия,
 • Литва,
 • Эстония,
 • Польша,
 • Чехия,
 • Словакия,
 • Греция,
 • Болгария,
 • Турция,
 • Германия,
 • Англия,
 • Франция,
 • Голландия,
 • Италия,
 • Израиль,
 • Палестина,
 • Иордания,
 • Швеция,
 • Швейцария,
 • Дания,
 • Норвегия,
 • Шотландия,
 • Канада,
 • США,
 • Австралия
Все регионы помощи

Регионы помощи

Сроки перемен
 • Наступление для вас положительных перемен в вашей жизни происходит от месяца до года. Каждая ваша история индивидуальна
 •  
 • В запущенных случаях до полутора лет. Обычно от полугода до года.
 •  
 • Не обращайтесь к целительницам и магам - за быстрый результат заплатите полным разрушением судьбы.
Подобные публикации по теме